NF-plus wil presidentschap veiligstellen in VVV

NF-plus wil presidentschap veiligstellen in V.V.V.

Vandaag hebben de politieke partijen VHP, NPS, SPA, DA’91, BEP, PL en KTPI een intentieverklaring ondertekend in het Marriott hotel om op het niveau van regionale volksvertegenwoordigende lichamen gezamenlijk deel te nemen aan de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen. De ondertekenaars doen hiermee een poging om na de verkiezingen de president en vice-president te kunnen kiezen. In de verklaring staat dat het doel is om “het volk van Suriname met een nieuw elan te leiden naar herstel en duurzame ontwikkeling en om de welvaart en welzijn voor elke burger te waarborgen.”

OPENINGSTOESPRAAK

Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de VHP en coördinator van het Nieuw Front (VHP, NPS, SPA, DA’91), somde bij de openingstoespraak de overwegingen op van het samenwerkingsverband: “De deelnemende partijen zijn vastberaden om de soevereiniteit van ons land te beschermen en de rechtsstaat te herstellen, zodat burgers veilig en in vrijheid kunnen leven. Om voortdurend te werken aan het versterken van de natie. Om effectief inhoud te geven aan het recht van elke burger op goed bestuur. Om de arbeidende mens, bedrijven, maatschappelijke organisaties, politieke partijen, alle burgers te beschouwen als waardevolle burgers en hen te betrekken in het vormgeven van de verdere opbouw van ons land. Om gelijke kansen te creëren voor een ieder, op het gebied van onder andere gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, arbeid en toegang tot grond en kapitaal ter ondersteuning van het ondernemerschap en een goed leefklimaat. Om de achterstandspositie van vrouwen, jongeren en personen met een beperking stuctureel en duurzaam te verbeteren.”

SOEVEREINITEIT

Santokhi: “De afgelopen vier jaren hebben we duidelijk gemerkt dat met het beleid van de regering, het soevereiniteitsvraagstuk niet op een correcte wijze gepresenteerd is, en dat hebben we gemerkt in het parlement.Daar hebben we vaker vragen gesteld met betrekking tot de territoriale soevereiniteit van Suriname. Maar de antwoorden zijn tot nog toe uitgebleven. Het enige wat je hoort is dat het in comité generaal besproken wordt. Het tweede is de economische soevereiniteit. Hoe vaak hebben wij er geen vragen over gesteld dat grote delen van concessierechten, natuurlijke hulpbronnen, dat die in handen komen van buitenlanders. Dat noemen wij een ernstige inbreuk op onze soevereiniteit, en ook daar zie je dat antwoorden van de regering uitblijven. Het Surinaamse grondgebied behoort toe aan het Surinaamse volk. Wij hebben als toekomstige bestuurders de plicht om dit aan te pakken en de soevereiniteit te beschermen.”

SAMENWERKING DNA-NIVEAU

Celsius Waterberg (BEP): “Vanuit het Nieuw-Front kan ik aangeven, dat we niet vandaag bezig zijn met het opzetten van een samenwerkingsverband, waarmee we garanties kunnen hebben voor goed bestuur na 2015. Lang geleden hadden we in de strategie bepaald dat eind mei 2014 wij een samenwerkingsverband aan de samenleving zouden presenteren, welk vertrouwen, visie en een goede toekomst uit-straalt. Dat zich andere poli-tieke bewegingen hebben voorgedaan, waarbij we weten dat de coalitie niet meer de coalitie is die het was. We waren als Nieuw Front bezig met onze activiteiten, en hadden begrepen dat onder andere PL bezig was met een derde blok. Wij moeten als Surinamers in staat zijn om met elkaar te kunnen werken. Wij denken dat wij een goede basis hebben om ervoor te zorgen dat wij samen gaan werken aan een goede toekomst van Suriname. Ten aanzien van de samenwerking met de KTPI weten we dat de KTPI haar activiteiten binnen de huidige coalitie heeft uitgevoerd. De partijen moeten zelf aangeven waarom ze zich misschien niet prettig voelen bij de coalitie en zich willen aansluiten bij ons samenwerkingsverband.”

NIEUWE PARTNERS

In de verklaring staat: “Het is niet uitgesloten dat na vandaag meer partners tot deze coalitie zullen toetreden, de samenwerking staat open voor alle rechtgeaarde democratische krachten.” Celsius Waterberg (BEP): “Wij als NF kijken met partners naar de toekomst van Suriname. Elke politieke partij, elke progressieve man, elke Srananman die een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van het land, waar hij zich ook bevindt of van welke partij hij ook lid is, die is welkom in deze combinatie. De tijd is aangebroken dat wij als Surinamers eensgezind gaan werken aan de toekomst van dit land.” Een journalist vroeg of Ronnie Brunswijk ook welkom is in het samenwerkingsverband, mocht hij dat willen. Gregory Rusland zei hierop dat elke Surinamer welkom is, maar niet tegen elke prijs. Dat zal gebeuren aan de hand van opgestelde criteria in samenspraak met de aanwezige partijen. Er zal niet zomaar een partij worden toegelaten, aldus Rusland.

BETROUWBAARHEID PL

Paul Somohardjo (PL) geeft antwoord op vragen rondom zijn betrouwbaarheid. Hij zei: “We zijn bij het NF weggegaan omdat wij niet akkoord zijn gegaan met de zetelverdeling. Wij zijn niet weggegaan, we hebben een overeenkomst getekend over samenwerking tot 2015. In deze combinatie is niemand in de positie om te zeggen: ‘Meneer, als u mij dat niet geeft, dan ga ik niet bijdragen. Er rest voor ons maar één keuze, en dat is de rechtsstaat’. De orde is nu: verder met deze combinatie.”

 

Gepubliceerd op: 29 mei 2014 in dagblad De West, Suriname

Inmiddels zijn de verkiezingen geweest en heeft de Nationaal Democratische Partij van Desi Bouterse een absolute meerderheid behaald in De Nationale Assemblee