CLO voorman wil tweepartijenstelsel in Suriname

CLO voorman wil tweepartijenstelsel in Suriname

CLO-voorman Ronald Hooghart ziet graag een tweepartijenstelsel in Suriname. Dit deelde hij vandaag mede tijdens een persconferentie, waarbij hij ironisch genoeg de naam van zijn nieuwe, landelijke politieke organisatie Partij Belangenbehartiging Ontwikkeling (PBO) bekendmaakte.

Hooghart zei dat in het Surinaamse parlement te veel partijen vertegenwoordigd zijn, waardoor het voor de kiezer onduidelijk zou zijn waar welke partij nog voor staat en er te veel keuzemogelijkheden zouden zijn. Hij zei: “Het volk begrijpt het niet meer. Ik wil het kunnen uitleggen aan de kiezer.” In 1999 sprak Hooghart al over het oprichten van een politieke vleugel van de CLO. De West vroeg hem hierop waarom nu pas de partij wordt opgeircht. Het antwoord van Hooghart op deze vraag was dat “we er kosmisch nog niet klaar voor waren.” De partij zal een socialistisch karakter gaan krijgen, aldus Hooghart. Over het partijprogramma is echter nog niets bekend. Hooghart zei hierover: “Het partijprogramma verbinden we direct met de zakenbelangenbehartiging. Maar het is niet iets wat we nu op straat gaan gooien. De politieke tijd komt nog”. Partijen waarmee hij zichzelf associeert zijn de NDP en Pertjajah Luhur. De West vroeg Hooghart vervolgens wat zijn standpunt zal zijn met betrekking tot de Amnestiewet van 2012 waarop hij antwoordde: “Ik ben misschien wel de enige Surinamer die zo hard en duidelijk gevochten heeft tegen de kwesties van revoluties, coups en 8 december. Ik heb het zo achter mij gelaten.” Het oprichten van een eigen politieke partij lijkt een strategische zet te zijn voor Hooghart om een zetel te bemachtigen in De Nationale Assemblee, zonder gebonden te zijn aan programma’s van de eerder genoemde partijen. Hooghart hoopt op deze manier de belangen van zijn doelgroepen het best te kunnen behartigen.

 

Gepubliceerd in: dagblad De West, Suriname op 31 maart 2014

Noot bij verhaal: de heer Hooghart was behoorlijk emotioneel toen ik hem mijn vragen stelde en had verwensingen richting mijn kant gedaan waar je niet al te vrolijk van wordt. Na de verkiezingen op 25 mei 2015 is hij verkozen in De Nationale Assemblee namens de NDP.